ซื้อ MODAL

MODALE เป็นเสื้อไม้ไผ่เนื้อนุ่มและยืดหยุ่น ไม้ไผ่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่แตกต่างจากฝ้ายที่ดีกว่าสำหรับสิ่งแวดล้อมหรูหรามากและยังคงความสวยงาม 

สวมใส่ได้ตลอดทั้งปี ห้องประชุมห้องบอลหรือชายหาดคุณจะดูสวยงามเสมอในชุด Modal Capsule